Robotics will make the world pretty fantastic compared with today

 

De opkomst van kunstmatige intelligentie houdt de gemoederen volop bezig. Niet verwonderlijk, want na de industriële revolutie met de stoommachine als belangrijkste innovatie is er nu sprake van een tweede machine-revolutie: die van robotica. Lag de nadruk tijdens de industriële revolutie op het versterken van onze fysieke kracht, de tweede machine-revolutie gaat over het versterken van onze mentale kracht.

Experts verwachten dat computers binnen enkele decennia het biologisch bereik van het menselijk brein overtreffen en veel slimmer worden dan de mens. Niet alleen in snelheid van denken, maar ook in de kwaliteit van de intelligentie. Computers zijn in toenemende mate in staat om de kwaliteit van cognitieve functies van het menselijk brein te reflecteren, maar ook de emotionele functies winnen met de opkomst van sociale robotica en de humanoid robot steeds meer terrein. Het meesterbrein zit niet in de hardware, maar in de software: kunstmatige intelligentie.

Wat de gevolgen zijn kan niemand op dit moment nog overzien. Over de vraag of de ontwikkeling van KSI een kans of bedreiging vormt zijn de meningen dan ook sterk verdeeld. Oxford-filosoof Nick Bostrom stelt dat er twee uitersten zijn voor het menselijk ras:

1- Uitsterven: evolutionair gezien komen rassen op, zijn ze er een tijd en sterven ze weer uit. Kunstmatige intelligentie zal de oorzaak zijn van het uitsterven van het menselijk ras.

2- Onsterfelijkheid: evolutionair gezien zijn we nooit in staat geweest om leven en dood te begrijpen. Kunstmatige intelligentie zal dit doorgronden waardoor het menselijk ras onsterfelijk wordt.

 

De mogelijkheden van KSI lijken oneindig. Het kan vraagstukken waar de mens tien jaar over doet in vijf minuten oplossen. Toch waarschuwen experts voor de autonoom handelende computer waarbij KSI het menselijk handelen kan overrulen en mensen het handelen van computers niet meer kunnen besturen of begrijpen. De optimisten zien echter geen doemscenario’s. Zij vertrouwen er volledig op dat technologie ons in de toekomst zal blijven ondersteunen, net zoals dat ook in het verleden is gebeurd.

Kunstmatige intelligentie biedt voor de financiële sector volop kansen. Essentieel hierbij is dat wij bij de doorontwikkeling het belang van klanten, partners en verzekeraar in een gezonde balans houden. Onze sector kan met de inzet van kunstmatige intelligentie de dienstverlening aan de klant in alle fasen van de klantreis enorm verbeteren. Binnen mijn eigen organisatie zie ik hiervan al heel veel prachtige voorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van chatbot technologie die leidt tot een hogere tevredenheid bij klanten én lagere operationele kosten. Bill Gates verwoordt het prachtig: “Robotics … will make the world pretty fantastic compared with today.”

 

Carla Verwijmeren

Translate »