google assistant, google home, google action, amazon alexa, voice

Meer weten?

De ontwikkeling van een succesvolle voice experience vraagt om een helder beeld bij de drijfveren en behoeften van de gebruiker. De Nationale Voice Monitor geeft hierin meer inzicht. Daarmee biedt het onderzoek houvast aan organisaties die verdere stappen willen zetten in de wereld van voice assistants. Om zo een boost te geven aan hun toekomstige groei en rendement.